Hudobný odbor Tanečný odbor Výtvarný odbor Literárno-dramatický odbor

O nás

 

Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši poskytuje základy umeleckého vzdelávania pre deti od 5 rokov. Hornú hranicu našich zverencov máme neobmedzenú. Štúdium na našej škole prebieha v dvoch formách. Skupinovej a individuálnej. Našich žiakov pripravujeme na profesionálne štúdium umeleckých predmetov i na amatérsku umeleckú činnosť.

Pri našej ZUŠ sú zriadené orgány rada školy a ZRŠ.

Pod vedením kvalifikovaných odborníkov ponúka kvalitné a zmysluplné trávenie voľného času detí, tvorivé stretnutia a poznávanie sveta okolo nás prostredníctvom umenia. Vyučovanie prebieha v odboroch - hudobnomvýtvarnomtanečnom literárno-dramatickom. Našim cieľom je nielen vychovávať vynikajúcich umelcov, ale zároveň naučiť deti láske k umeniu, ktoré ich bude sprevádzať po celý život.

 

Venujte 2% z dane

 

Zverejňujeme čísla účtov:

ŠKOLNÉ: SK87 0900 0000 0003 9058 2420
ZRŠ:   
SK55 7500 0000 0040 3006 2809

 Poplatok ZRŠ na žiaka je 20,- €/šk. rok