Ochrana osobných údajov

Venujte nám 2% z dane

Vážení rodičia, milí priatelia školy,

každá fyzická osoba, ktorá má príjem podliehajúci zdaneniu, môže 2% zaplatenej dane (dobrovoľníci 3%) darovať na verejnoprospešné účely. Z uvedeného dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou o finančnú podporu nášho združenia. Prostriedky, ktoré touto formou získame, budú použité na vylepšenie podmienok výchovy a vzdelávania detí, ktoré navštevujú ZUŠ. Prikladáme aj tlačivo
a tiež webovú stránku školy www.zusvkrtis.eu  kde si ho môžete stiahnúť.

V prípade nejasností Vám bližšie informácie poskytneme v ZUŠ a na tel. čísle 0918686854

Ak ste sa rozhodli podporiť našu školu, srdečne Vám ďakujeme Aj vďaka Vám bude život na našej škole krajší a pestrejší.