Základná umelecká škola

IČO: 37889036
Poľná 1

990 01 Veľký Krtíš


zriaďovateľ: Mesto Veľký Krtíš

 

Riaditeľ:

Mgr.Art. Marek Mišiak

Email:

riaditel@zusvkrtis.eu

Mobil:

+421 918 686 854

 
Zástupkyňa riaditeľa:

Mgr. Miroslava Pelant Longauerová

Email:

zastupkyna@zusvkrtis.eu

 
Admin. pracovníčka:

Ďurišová Eva

Email:

hospodarka@zusvkrtis.eu

Telefónne číslo: 

+421 47 48 304 13

 

Ekonóm, PAM

Cielová Zuzana

 

zuzka.cielova@gmail.com