Rada školy a ZRŠ pri ZUŠ vo Veľkom Krtíši

 

Rada školy:

Funkčné obdobie: 2023-2027

 

Predseda RŠ:

 • Mgr.art. R. Ferov - pedag. zamestnanec

Členovia RŠ :  

 • Katarína Bernátová - rodič
 • Mgr.Peter Šebök  - rodič
 • Mgr. Matej Alcnauer - rodič
 • Daniel Gondáš - rodič
 • JUDr. Jozef Magdič - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Ing. Jaromír Žaloudek - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Ing. Peter Rék - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Ing. Milan Šiška - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Eva Ďurišová - neped. zamestnanec
 • Jozef Škamla - pedag. zamestnanec

 

 

Rodičovské združenie:

 

Predseda RZ : 

 • Katarína Bernátová