Rada školy a ZRŠ pri ZUŠ vo Veľkom Krtíši

 

Rada školy:

Funkčné obdobie: 2016-2020

 

Predseda RŠ:

 • Mgr.art. R. Ferov - pedag. zamestnanec

Členovia RŠ :  

 • Katarína Bernátová - rodič
 • Martina Turoňová - rodič
 • Mgr. Jaroslav Ďuriš - rodič
 • Andrej Makó - rodič
 • MUDr. Mirko Trojčák - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • JUDr. Jozef Magdič - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • MUDr. Vladimír Lukáč - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Ing. Milan Šiška - delegovaný zástupca zriaďovateľom
 • Eva Ďurišová - neped. zamestnanec
 • Jozef Škamla - pedag. zamestnanec

 

 

Rodičovské združenie:

 

Predseda RZ : 

 • Katarína Bernátová

Členovia  RZ : 

 • Martina Turoňová
 • Mgr. Jaroslav Ďuriš