Ochrana osobných údajov

Prijímacie skúšky do ZUŠ pre školský rok 2020/2021

Srdečne pozývame všetkých  na prijímacie skúšky do ZUŠ pre školský rok 2020/2021  do všetkých odborov :

hudobný

výtvarný

tanečný

literárno-dramatický

 

V hudobnom odbore prijímame na:

hru na klavíri, cimbale, flaute, keyboarde, husliach, gitare, akordeóne,  dychových nástrojoch, spev.

 

 

Od septembra 2019 vyučujeme

 nový hudobný predmet !!!

     Hra na Bicie  :-)

 

Prihlásiť sa môžete od 24.8.2020 do 10.9.2020

 

TEŠÍME SA NA VÁS J

www.zusvkrtis.eu     kontakt: 0918/686 854