Vyučovací proces vo výtvarnom odbore je zameraný na rozvoj výtvarnej kreativity detí. Vyučujú sa základné výtvarné techníky ako kresba, maľba, grafika, modelovanie, keramika a podobne. Štúdium nie je zamerané len pre nadmerne talentované deti, ale umožňuje realizovať sa všetkým deťom, ktoré majú spontánny záujem o výtvarné umenie.

 

Práce našich žiakov sa posielajú na rôzne súťaže, kde získavajú mnohé ocenenia.

K úspechom prispieva aj kvalitné vybavenie odborných učební.

 

Umelecké diela mladých umelcov sú pravidlene vystavované vo vestibule školy i na iných miestach pri rôznych príležitostiach.

PEDAGÓGOVIAMgr. Tibor Gonda

(výtvarný odbor)

 Mgr. Bianka Kollová

(výtvarný odbor)

 

 Je umeleckou vedúcou predmetovej komisie.