Hudobný odbor

 

Hudobný odbor ponúka priaznivcom hudby štúdium hry na klavíri, keyboarde, gitare, husliach, akordeóne, dychových nástrojoch, organe, štúdium spevu a zborového spevu. Zároveň ponúka možnosť študovať nový predmet hudba a PC.

 

V rámci povinného predmetu komorná alebo súborová hra pôsobí na škole hudobné teleso:

 

Borievka

 

Borievka je názov ľudového súboru, ktorý vznikol v minulom školskom roku. Interpretuje prevažne ľudové piesne nášho regiónu.