Hudobný odbor ponúka priaznivcom hudby štúdium hry na klavíri, keyboarde, gitare, husliach, akordeóne, dychových nástrojoch, organe, štúdium spevu a zborového spevu. Zároveň ponúka možnosť študovať nový predmet hudba a PC.

 

V rámci povinného predmetu komorná alebo súborová hra pôsobí na škole hudobné teleso:

 

PEDAGÓGOVIAMgr. Nikoleta Andoková

(klavír, keyboard)

 

Vyučuje hru na klavíri, keyboarde a hudobnú náuku. Je vedúcou keyboardového oddelenia. Katarína Badóová

(klavír)

 

Je učiteľkou hry na klavíri. Absolvovala štúdium na Konzervatóriu v Košiciach.

 

Mgr. Magdaléna Ballová

(klavír)

 

Vyučuje hru na klavíri. Študovala na Univerzite  J.L.Bellu v Banskej Bystrici.

 

Iveta Kamenská

(klavír, keyboard)

 

Vyučuje hru na klavíri a keyboarde. Absolvovala štúdium na Súkromnom konzervatóriu D.Kardoša v Topoľčanoch.Mgr. Miroslava Pelant Longauerová

(gitara)

 

Vyučuje hru na gitare. Študovala na Konzervatóriu v Žiline. Vysokoškolský diplom získala na Žilinskej univerzite Fakulta prírodných vied.Mgr.art.Rastislav Ferov

(gitara)

 

Vyučuje hru na gitare. Študoval na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave.Mgr.art. Marek Mišiak

(hudobná náuka, improvizácia)

 

Vyučuje  hudobnú náuku a improvizáciu. Študoval na Konzervatóriu v Bratislave.Vysokoškolský diplom získal na VŠMU v Bratislave.V súčastnosti je riaditeľom Základnej umeleckej školy a vedúci Umeleckej rady.Mgr. Jana Tomaškinová

(klavír, hudobná náuka)

 

 Vyučuje klavír a hudobnú náuku. Študovala na UMB v Banskej Bystrici odbor pedagogika - hudobná náuka.Jozef Škamla

(akordeón, hudobná náuka)

 

Vyučuje hru na akordeóne a hudobnú náuku. Je umeleckým vedúcim ľudového súboru Borievka. Pôsobí vo folklórnom súbore Krtíšanček. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach.Mgr. Lucia Dobrocká

(Husle, hudobná náuka)

 

Vyučuje hru na husle. Študovala na Univerzite  J.L.Bellu v Banskej Bystrici (materská dovolenka).Mária Híves

(dychové nástroje, spev)

 

 Vyučuje hru na dychových nástrojoch a spev. Vedie detský zbor ZUŠ vo Veľkom Krtíši. Študovala na Súkromnom konzervatóriu D.Kardoša v Topoľčanoch.

 

 

Dominika Hámorníková

(klavír, spev, zbor)

  Vyučuje klavír, spev a hlasovú výchovu. Študuje na konzervatóriu Pink Harmony Academy vo Zvolene odbor sólový spev.

 

 

 

 

 

 

Mgr.art. Dezider Axmann

(cimbal, husle)

  Vyučuje hru na cimbale a husliach. Študoval na Akadémií Umení v  Banskej Bystrici.

 

 

Gabriel Kocúr

(gitara)

  Vyučuje hru na gitaru. Študuje na súkromnom  konzervatóriu v Košiciach - odbor klasická gitara.