Vyučovanie v tanečnom odbore prebieha v skupinovej forme. V hravých pohybových činnostiach sa deti učia správnemu držaniu tela. Vyučuje sa tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, moderný tanec.

Žiačky tanečného odboru sa zúčastňujú rôznych prehliadok a súťaží. Spolupracujú aj s inými odbormi ZUŠ.

 

Každý rok na konci školského roka sa koná tanečné popoludnie, kde sa predstavíí celý tanečný odbor so svojimi choreografiami.

PEDAGÓGOVIAKristián Takáč

(Tanec)

 

Tanečná príprava, ľudový tanec, kreatívny tanec, tanečná prax.

 

Lýdia Takáčová

(Tanec)

 

Tanečná príprava, ľudový tanec, kreatívny tanec, tanečná prax.

 

Elena Horváthová

(tanec)

 

 Tanečná príprava, ľudový tanec, kreatívny tanec, tanečná prax. Je umeleckou vedúcou predmetovej komisie.