Literárno - dramatický odbor je najmladším odborom v našej škole. Rozvíja osobnosť dieťaťa dramatickou hrou, ktorá je deťom vlastná, zároveň rozvíja aktívny prístup k základným postojom k okolitej skutočnosti.

 

Žiaci nadobúdajú kultivovaný prejav v rečovej i pohybovej oblasti. Dôraz sa kladie na techniku umeleckého prednesu.

 

PEDAGÓGOVIAMgr.art. Silvia Svákusová

(Literárno - dramatický odbor)

 

 Vedúca literárno - dramatického odboru. Vyštudovala herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Mgr.art. Cyril Páriš

(Literárno - dramatický odbor)

Vyštudoval herectvo na Akadémii umení v Banskej Bystrici.