Aktuality

13.06.2022

Prijímacie skúšky


 

 

Srdečne pozývame všetkých na prijímacie skúšky do ZUŠ

pre školský rok 2022/2023

 

Do všetkých odborov :

 • hudobný
 • výtvarný
 • tanečný
 • literárno-dramatický

V hudobnom odbore prijímame na:

 • hru na klavíri,
 • cimbale,
 • keyboarde,
 • husliach,
 • gitare,
 • akordeóne,
 • dychových nástrojoch,
 • spev

 

Od septembra otvárame výučbu nového hudobného predmetu !!!

 

Hra na Bicie a Basovú gitaru

 

Prihlásiť sa môžete od 13.6.2022 do 17.6.2022 v čase od 13:00 –17:00 hod.

TEŠÍME SA NA VÁS

 

www.zusvkrtis.eu

kontakt: 047/4830413